Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արհեստաւոր մինչ ո՛չ գտցի թուղթ վկայական ձեռնադրեալ ՚ի վարպետէ իւրմէ, որում խոստովանէ զի սա՛ կատարեալ է մի՛ յիշխեսցի ըստ անձին ընթանալ ՚ի գործ արհեստին իւրոյ: