Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն սպասաւոր եւ կամ աղախին եթէ գուցէ զի մի՛ գտցի ՚ի տանէն Տեառնէ եւ կամ տիկնոջէ իւրմէ բաւական կերակուր, հանդերձ, ռոճիկ ըստ համեմատութեան դաշնադրութեան իւրոյ մինչ երիս ամիսս ազատ լինի ՚ի դաշնադրութեան սպասաւորութենէ իւրմէ կարող է առաջ քան զլրումն ժամանակի խոստման իւրոց ելանել ուր եւ ինքն կամի: