Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէջ ամենայն աշխարհին ՚ի յերեսս Երկրին Հայոց լինիցի տուն ողորմութեան զի հովանաւորեսցէ կաղ եւ կուրս եւ ամենայն անկարս: