Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ կամեսցի տալ ողորմութիւն եթէ տնանկի, եթէ որբի եւ տկարաց` տացէ առ տանն ողորմութեան: