Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ ծախիւք իւրովք, եւ կամ ժողովածու դրամօք կամեսցի սեղան եւ արասցէ հրաւիրում հանդիսի, նա՛ ինքն բազմեսցի ՚ի գլուխ սեղանւոյն: