Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կանայք եւ դստերք գլուխն բաց երեսն բաց ազատապէս շրջեսցեն բայց ՚ի տան Տեառն Աստուծոյ քողաւորեալ: