Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տան որ ոչ գտցէ էգ ՚ի բնութենէ մարդոյ եթէ ամուսնացեալ եւ եթէ յազգականութեամբ ընդ այրս ոչ ոք կին եւ դուստր մի՛ մտցէ ՚ի տունն այնմ, բայց մայր եւ քեռ բնակողին տանն այրն յայնմիկ, բայց ՚ի տօնի հանդիսի որում կարող են մտանել բազմութեամբ ՚ի միասին: