Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր եւ կամ կին յանդգնելով ո՛չ մտցէ ՚ի տունն այլոց առանց ընդունելութեան Տեառն տանն յայնմիկ: