Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ձեռ պաշտօնէի իշխանին հրամանաւ իշխանութենէ Տեառն իւրոյ շոշափելով ՚ի վերայ ում ոք որ իցէ իսկոյն նա՛ կապեալ է եւ պարտ է նմայ հնազանդաբար երթալ զհետ պաշտօնատարին ուր եւ հրամայիցէ պաշտօնատարն: