Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ուստերս եւ դստերս հայոց ստանասցեն ժառանգութիւն նախնեաց իւրեանց, յետ քսան եւ մի ամաց հասակի իւրեանց: