Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թուղթ պարտուց կնոջ ամուսնացելոյ եթէ գտցի առն կնոջ յանմիկ գործս վաճառականի ՚ի տարր յաշխարհ արժան է մինչեւ ՚ի միոյ տարոջ երկու հարիւր դահեկան երծաթի ո՛չ եւս աւելի քան զայս: