Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր վաճառեալ ՚ի յումեքէ եթէ գնողն կիսագին լինի գնեալ, եթէ գուցէ իրն այն լինի գողացեալ եւ երեւեսցէ տէր իրին այնմիկ ազատապէս ստասցէ իրն իւր առանց հատուցման: