Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պատիժ ՚ի վերայ քրէական մեղաւորաց կատարեսցի ՚ի վերայ մեղաւորին, թէ մեղաւորն գուցէ տի հասակի իւրոյ աւելի քան թէ ութնեւտասն ամաց, եթէ պակաս, խրատելով արձակեսցի իբր մանուկ: