Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ արժեսցի թուղթ ձեռնադրեալ ՚ի վերայ որում բանի որ իցէ, մինչ ձեռնադրողն չիցէ լցեալ տի հասակի իւրոյ ութն եւ տասն ամաց: