Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանգատող որ ըմբռնելով անձն պարտականին եւ մուծանելով ՚ի բանտ ստացուածքն պարտականին ազատ լինի եւ բանտ արկեալն կացցէ եւ մնասցէ ՚ի բանտի մինչեւ հատուցանէ յետին լոմանն պարտուց իւրոց: