Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հատուցումն վասն պարտուց քրէական մեղաց ոչ այլ ոք հատուսցէ բայց միայն անձն մեղաւորին որում գործ ձեռաց նորա գործեցաւ մեղս քրէականս: