Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կին ամուսնացեալ որում այրն նորա բանտ արկեալ իցէ, կարող է ազատապէս մտանել ՚ի բանտ կալ եւ ելանել եւ մնալ ընդ առն իւր եթէ ինքն կամեսցի: