Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երաշխաւոր եթէ ո՛չ յանձնեսցի ՚ի ձեռն դատաստանի պարտականն որում յինքն նմայ երաշխաւոր կարգեցաւ հատուցանէ ինքն ըստ անձամբ պարտն պարտաւորին մի եւ նոյն կերպ որպէս պարտականն փախուցեալ: