Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մեղաւոր քրէական դատապարտեալ ՚ի մահ, եթէ փախիցէ պատկեր ձուլածու նորայ կախիցէ ՚ի կախաղանի եւ ինքն ամենայն ժամանակս կենաց իւրոց որում կողմ Աշխարհին Հայոց ըմբռնեալ մատնեցի ՚ի դատաստան յամանգամայն մեռցի: