Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դատաստան ՚ի վերայ քրէական մեղաց կատարեսցի չորս անգամ ՚ի մի տարու եւ ՚ի չորս եղանակս տարուն ամենայն անգամ քանի աւուր որ հարկաւոր լիցի դատել ՚ի դատաստանի:
Մարտի. ... 21
Յունիսի.... 21
Սեպտեմբերի . 21
Դեկտեմբերի.. 21