Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք դատապարտեալ ՚ի մահ մի՛ գտցէ կեանս բաշխեցեալ ՚ի նախարարէն, բայց այն որ Տունն Հայոց ընդունիցէ նմա տալ կեանս, այլ այն որ ո՛չ ըստ վճռոյ հատեալ դատաստանէն մեռցի: