Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԻ` ոք դատաւորք դատապարտեսցի ՚ի մահ բարկութեամբ վասն գործոց մեղաց մեղաւորին, այլ գթութեամբ, եւ մահ մեղաւորին վասն նշաւակի կենդանեաց, զի զսպեսցեն կենդանիքն վարքս իւրեանց ՚ի չարագործութենէ: