Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում դպիր ատենաբան որ գտցէ հնարս զի Օրինօք զերծուսցէ մեղաւորն ՚ի վճռոյ մահուանէ սիրեցեալ լինի ամենեցոյն: