Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բժիշկ որ փարատէ ցաւս մահացուցիչ տկարաց եւ առողջացուցանէ ՚ի Տանէն Հայոց եւս գտցէ մի դահեկան երծաթ: