Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բժիշկ եւ մանկաբարձ պարտէ հասանիլ Օգնութիւն տկարի եւ ծնողի համանգամայն որ լսէ հրաւիրումն: