Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տարւոջ եւ ամենայն ժամանակի ըստ տարբերութեան պատահմանց եթէ հարկաւորեսցի ամենայն հատոր եւ հատորք Օրինաց որում ընդունելի ամենայն հայոց գտցի արձակապէս կարող է հաստատել եւ հռչակել ամենայն ժողովրդոց եւ մուծանել ընդ Օրէնս մեր: