Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տանուտէր փոխանորդ 12000 տանց արժան է ընդունիլ ՚ի առաքողէ իւրմէ տարէն 3000 դահեկան երծաթ, զի մնասցեն զինքեանք անպակաս ՚ի հարկաւորութենէ եւ ազատ եւ ոչ պաշտօնեա ումեքէ բայց ՚ի յաշխարհէ իւրմէ եւ ջատագով ընդ դէմ ամենայն անօրէնութեան գործողաց ըստ Օրինօք: