Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ստացեալ պաշտօն որում աստիճանի որ իցէ` ոչ ոք կարող լիցի հանել եւ կամ իջուցանել նմայ ՚ի պաշտմանէ, բայց գործ մեղաց ձեռաց իւրօք, եւ մահ կենաց, եւ լրումն ժամանակի պաշտօնի իւրեանց: