Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իջուցեալ ոք ՚ի աստիճանէ պաշտօնի ով որ իցէ, եւ կամ անկեցեալ ՚ի պաշտօնէ, ո՛չ ոք վերստին նմայ նորոգել կարէ, բայց Տունն Հայոց տանուտէրամբ: