Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում աստճանի որ գտցի վեր ՚ի տասնապետէ պաշտօնն նորա լիցի ժամանակաւ երիս ամօք: