Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն առաջնորդ մէնջ ամենայն տեղիս դատողութեան, նա միայն ունիցի բերան տալոյ վճիռ միեւնոյն հրաման որում հաճեսցի կամաց խորհրդակցաց իւրոց ձեռնադրեալ գծագրէ: