Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար պահել պարտ է ընդ իւր նամակ պաշտօնի իւրոյ հին եւ նոր առ ՚ի վկայութիւն կրկին պաշտօնի հաստատել արժանաւորութիւնն իւր: