Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ռոճիկ ամենայն պաշտօնատարի բայց ՚ի փոխանորդաց յաշխարհաց ամենայն ամսի հատուցեալ լինիցի իշխանէն ՚ի տեղի որում բնակի պաշտօնատարն հանելով ՚ի նմանէ ըռսիտ: