Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն պարտ է տալ ջրհեղելոյ հարաւ կոյս դրացուն իւրոյ ընդ իւր առ հիւսիս կոյս եւ ձգելոյ ձիւն տան առ հիւսիս կողմ: