Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն ունի արձակութիւն ձգել ձիւնն տանն իւրոյ առ փողոց սահմանն տան իւրոյ, եւ նմանապէս յեղուլ ջուրն անձրեւաց: