Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի վերայ ամենայն կտեր ՚ի վերայ շուրջ պարսպին շարեսցի պարիսպ բարձրութեամբ երկու կանգուն վասն ապահովութեան արանց տանն բնակողաց զի մի անկանիցին ՚ի վայր: