Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ունի արձակութիւն հեղուլ առ փողոց ամենայն զոր ինչ աղտեղի ո՛չ ՚ի տանէ եւ ո՛չ ՚ի ասպարանէ, եւ ոչ ՚ի բաղնսէ, զամենայն զոր ինչ աղտեղի պարտ է խոր թաղել ՚ի սիրտ երկրի: