Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր աղտեղի իրօք կարի եռացուցանել երկիր, բայց ՚ի աղբէ անասնոց եւ թռչնոց, հոտեալ ձկնոց, եւ մեռելոտի անասնոց եւ կտըրմոխրէ եւ կնճեռնէ, յաւելի քան զայս արգելեալ իցէ: