Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք մանկապահ որպէս ռամկօրէն դէտայ, եթէ խառնակեսցի ընդ արու մանուկն իւր 6 շաբաթ մտցէ բանտ, եւ ամենայն աւուր հինգ շաբաթի մերկացուցանել նմայ ՚ի փողոցս շրջելոյ արբեցուցանեն վաթսուն ղամչի ՚ի տեղի փափուկ մսի նորա, եւ յետ վեց շաբաթու հերծցեն հեր գլխոյ նորա եւ արձակեն նմայ խայտառակութեամբ: