Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում ձեռի գտցի ստատիպ դրամ եթէ ոսկոյ եթէ երծաթոյ եւ կամ պղնձի եւ կապարի պարտ է նա՛ ցուցանել թէ յումեքէ ստացաւ եւ որում պատճառի եմուտ ՚ի ձեռն իւր: