Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք կարէ քաղել փայտ ՚ի անտառէ այլոց, բայց ՚ի անտառէ իւրմէ գնեցեալ կամ ՚ի Տանէն Հայոց նամակօք նմա տուեցեալ եւ կամ ինքն վասն իւր տնկեցեալ: