Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զոր ոք քաղեսցի փայտ յանտառէ իւրմէ, մի՛ խլիցէ արմատ ծառոյն եթէ գուցէ վասն յատկապէս բարութեան հանել հարկաւորեսցի արմատն ՚ի տեղւոյ նորա, պարտ է կամ տնկել այլ ծառ, կամ վարել ցորեան, կամ տնկել այգի, կամ շինել տուն զի երկիր մի՛ մնասցէ ամայի: