Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աղքատ կարող է մտանել ամենայն անտառ եթէ տէրունի եթէ ժողովրդոց հաւաքել թուփ, միրգ, մեղր եւ ձու թռչնոց վասն կարեաց իւրոց, մերթ հատուցանելոյ ոչինչ ՚ի ո՛չ ումեք: