Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ սպանիցէ առջ եւ գայլ որքան գլուխ եւ տուտ առջոյ եւ գայլից յանձնեն ՚ի դրունս իշխանի աշխարհին յայնմիկ ՚ի Տանէ Հայոց շնորհեսցեն նմայ ըստ իւրաքանչ գլխոյ մի դահեկան երծաթ եւ գլուխն թաղեսցեն երկիր մնասցէ ներքոյ պահակի երիս աւուրս: