Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէջ բոլոր Աշխարհին Հայոց եթէ ՚ի յերեսս դաշտաց եւ եթէ մէջ քաղաքաց եւ գեղօրէից սահմանաւ բաժանեսցի ջուրս իւրաքանչիւր երկրի հարկաւորութեան, եւ դաշնայտրեսցի զի իւրաքանչիւր ոք ստանայցեն առանց աղմկի, եւ ո՛չ ոք համարձակեսցի կողոպտել բաժինն դրացուն անկարգութեամբ: