Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տան եւ կամ փողոցի ով ոք յանկարծ մեռանիցէ ով ոք որ մերձ ՚ի նմայ եթէ ընտանի եւ եթէ օտարական գտեալ անդ ՚ի ժամանակի մահուան առն յայնմիկ, պարտ է մնալ անդ անշարժ եւ ազդ առնել տունն դատաստանի դատաւորի քաղաքին, եւ ՚ի դատաստանէ պարտ են առաքել մի ՚ի դատաւորաց եւ մի բժիշկ զի երթիցեն որոնեսցեն պատճառն մահուան եւ ընդունեսցեն վկայութիւն ՚ի արանց մերձ դիոյն ննջեցելոյն, այս վկայութիւնս կարի հռչակաւոր լինիլ, եւ ապա տացեն հրաման դին թաղելոյ: