Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հրահայելիք այն որ զուտն է եւ անարատ եւ կամ ՚ի բովս մաքրեալ նմայ ծանիցեն աստիճան մի հարիւր, այսինքն մաքուր եւ կատարեալ եւ ով ոք ՚ի նմանէ աստիճանաւ քաշագոյն արժանաւորութիւնն կացցէ ըստ համեմատութեան աստիճանի: