Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր կարէ արձակիլ ՚ի վերայ այնմ, որում զօրագլուխ իւր հրամայէ, բայց ՚ի վերայ միաբան տանուտերաց, Տանն Հայոց, եւ ընդ դէմ հրամայեցելոց Տանէն Հայոց: