Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն յաղթող զօրագլուխ ՚ի վերայ գերեզմանի իւրոյ կարող է գտանիլ մատուռ շինեցեալ ծախիւք իւրովք: