Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախարարն զարդարի փառօք եւ արժան կարգի պաշտօնի իւրոյ այսպիսեօք.
Ուրար սեաւ ՚ի պարանոց ՚ի թիկնամէջ:
՚Ի վերայ ուրարոյ ոսկայտիպ առիւծն մի:
Ճառագայթ մի ակամբ փայլածու ՚ի վերայ ձախու կրծոց:
Եւ ՚ի միջի ճառագայթի գառն աստուծոյ դրշակ խաչիւ:
Եւ զնջիլն մի ոսկէ ՚ի պարանոց եւ ՚ի ծայր զնջլին ձիաւոր մի ոսկէ:
Եւ վերարկուն փելոն մի սեաւ երկայն, եւ ՚ի ներս փելոնի մորթ մկան ղաղոմէ սուր ընդ մէջ ածեալ, ցուպ իշխանական ՚ի ձեռին, եւ թագ պսակ, ՚ի գլուխն ՚ի վերայ գագատին խաչ: